Alapítvány

Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 1994-ben kezdte meg működését.
Az alapítás az akkori igazgató, Henkelné Czenner Katalin nevéhez fűződik. A kuratórium elnöke Bóna Jánosné, titkára Eskulics Györgyné voltak. Az alapítvány kuratóriumának tagjai: Varjú Ferenc, Tóth Ferenc és Roszkos Péterné.
Az alapítvány célja az érdi ifjúság zenei nevelésének elősegítése. Ennek érdekében anyagilag támogatták a tehetséges, de rossz anyagi körülmények között élő fiatalok zenei pályán való tanulását, felvállalták az iskola hangszerparkjának bővítését, illetve hangszerállományának felújítását. Célul tűzték ki a zeneiskola épületei felújításának, új tantermek kialakításának támogatását és nem utolsósorban az iskola épületében működő vonószenekar és népzenei együttes működési feltételeinek biztosítását. Az alapítvány így nyújtott segítséget abban, hogy 1995-ben az Érdi Kamarazenekar egy új csembalót vásárolhatott.

Az alapítvány tevékenysége 1998-tól kezdődően szünetelt egészen 2002-ig. Ekkor Csávásné Vida Orsolya igazgatónő és a szülői közösség kezdeményezésére újjáéledt, és az alapító okiratot módosították. Az ötfős kuratóriumi tagság helyébe háromfős testület lépett, amelynek tagjai voltak: Jakobicz Imre – elnök, Farkas Sándor és Szeitl Tibor – kurátorok. Az alapítvány tevékenysége kibővült és új célokat fogalmazott meg:
Érd város zenei és művészeti életének fejlesztése elsősorban a tanulóifjúság színvonalas zenei és művészeti oktatása, ennek érdekében

  • a legkiválóbb, a tanszakokon kiemelkedően tehetséges tanulók fejlődésének sokrétű támogatása;
  • a zeneiskola keretein belül működő zenekarok, együttesek támogatása;
  • a zeneiskola fejlesztésének (épületfelújítás, hangversenyterem, hangszerállomány stb.) támogatása;
  • hazai és külföldi koncertek, különböző zenei és művészeti versenyek, táborok szervezése;
  • a kiemelkedő szakmai munkát végző tanárok elismerésének támogatása;
  • a zeneiskola művészeti tevékenységének széles körű megismerését és népszerűsítését szolgáló kiadványok (ismertetők, audio- és videotechnikai anyagok) kiadásának, megjelentetésének támogatása;
  • zenei kulturális rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása.

Az alapítvány 2003 tavaszán Érdi Össz-Hang néven megjelentetett egy bemutatkozó füzetet, valamint anyagilag hozzájárult az első zeneiskolai CD kiadásához.
2003 őszén a kuratórium tagságában személyi változás történt: Jakobicz Imre és Szeitl Tibor lemondott, helyük Orbán Péter és Bán Ildikó lépett. Az elnök Farkas Sándor lett.
Az alapítvány a bevételekből évről évre nagy segítséget nyújt a hagyományos zeneiskolai rendezvények, versenyek megszervezéséhez, az iskola hangszerállományának javításához és fejlesztéséhez. A kuratórium volt és jelenlegi tagjai a zeneiskola kertjének kialakításában, a Felső u. 45. számú épület létrejöttében, valamint a Lahr város művészeti iskolájával történő testvériskolai kapcsolat kialakításában is jelentős szerepet vállalt társadalmi munkában. Az alapítvány 2004-ben, valamint 2005-ben sikeres pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz (NCA), amely az alapítvány működési költségeihez nyújtott támogatást. Ezen kívül számos pályázaton vesz részt, hogy felléphessen az érdi ifjúság zenei és kulturális neveléséért, összefogást teremtsen a helyi civil szervezetekkel az érdi zenei kultúra támogatása érdekében, és nem utolsósorban elősegítse a művészeti iskola működését.

A  kuratórium tagjai:
Farkas Sándor – elnök
Szabóné Bán Ildikó, Rákóczi Katalin – kurátorok

Székhely: 2030 Érd, Felső u. 33.
Adószám: 18664256-1-13
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-05555000

Dokumentumok
2012 évi közhasznúsági jelentés
2013. évi közhasznúsági jelentés

2021. évi beszámoló
kieg.mell